Miért Alkusszal? - biztosítás

Tartalomhoz ugrás
Magunkról
Miért vegyen igénybe alkuszt a biztosítási ajánlatok bekérésére:
Az Alkusz feladata  az ügyfelének leginkább megfelelő, legrugalmasabb, leginkább költséghatékony biztosítási ajánlatok megkeresése, ezek alapján összehasonlító elemzés készítése és ennek bemutatása. A biztosítókkal az alku folyamat bonyolítása, majd a kötvény elindítását követően a naprakész segítségnyújtás és figyelemmel kísérés a biztosítási folyamatban.

Lényegi különbség a függő, a többes ügynökök és az Alkusz munkája között:
 • az alkusz az ügyfele érdekében jár el, annak megbízásából végzi tevékenységét, "alkuszik"
 • Megbízás alapján analizálja, elemzi a már meglévő szerződéseket (amennyiben már van érvényben lévő hitelbiztosítási szerződése), és javaslatot tesz esetleges módosításukra, melyhez több megoldási lehetőséget is számba vesz. Az ügyfél tevékenységéhez, technikai és személyi hátteréhez, a valóban szükséges biztosítási védelemhez optimalizálja a biztosítók ajánlatait.
 • tájékoztatást adnak a különböző módozatokról (nem csupán a díjakról, hanem a kapcsolódó kedvezmények tartalmáról és értékéről, illetve a kapcsolódó szolgáltatások várható minőségéről is)
 • Folyamatosan, a tartam alatt aktívan kezeli, menedzseli ügyfele szerződéseit, és az állandóan változó környezetben mindig az optimális kondíciók között tartja azokat.
 • A káresemény bekövetkeztekor az ügyintézésben segítséget adnak ügyfeleik és Üzleti partnereik számára. (Az Ensure Kft ezt sajáút kárkezelő kollégál alkalmazásával tesz még rugalmasabbá, könnyebbé, nagyon nagy mértékben átvéve a vavőtől a kárkezelési ügyintézést, ráadásul ezt is térítésmentesen)
 • Az alkusz a megfelelő áron a megfelelő biztosítási, pénzügyi programot közvetíti, és kár esetén segít az ügyintézésben.
Ez a tevékenység az ügyfele számára térítés- és kötelezettségmentes.

Miért éri meg biztosítási alkuszt igénybe venni a pénzügyi döntéseink meghozatala előtt?
 • A szerződő (biztosított) érdekei előnyösebben manifesztálódnak, mintha a biztosítót közvetlenül keresné meg.
 • Az alkusz segítségével mentesül attól a jelentős időráfordítástól, mely a számára kínálkozó pénzügyi, befektetési, biztosítási lehetőségek felkutatásával és azok tanulmányozására fordítódna.
 • Az alkusszal szerződött partnereknek nagyobb rálátása van a piacon megtalálható biztosítási, pénzügyi konstrukciókra, melyeket szakemberek segítségével elemezhetnek, és segítenek döntéseik meghozatalában.
 • Az alkusz jelentős számú ügyletet, ügyfelet képvisel, így a Biztosítóktól speciális engedményeket, vagy akár egyedi elbírálási folyamatokat tudnak kérni. (Az Ensure Kft az ország legtöbb és legnagyobb Biztosítóinál az elért eredményei alapján kiemelt státsusszal rendelkezik, ami jelentősen gyorsíthatja, eredményesebbé és rugalmasabbá teheti az ügyinbtézést és az ajánlatbekérést is.
 • Az elmúlt több mint 10 év igen jelentős számú általunk képviselt ügyfél, és általunk bonyolított biztosítási ügylet jelentős mennyiségű tapasztalathoz és gyakorlathoz segített minket, sok esetben egészen speciális ügyek bonyolításában is, hogy nagy valószínűséggel minden típusú ügyfél kérésre, elvárásra megtaláljuk a szükésges módozatokat, kár bekövetkezése setén pedig a felhalmozódott kár tapasztalatok alapján sokkal biztosabb, eredményesebb lehet a kéárrendezési folyamat a mi segítségünkkel.

A biztosítási alkusz az ügyfél megbízása alapján tevékenykedik. A megbízás, írásos formában, úgynevezett megbízási szerződés keretében történik. Ez a szerződés rendszerint határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződés, amely rögzíti az alkusz feladatait és a megbízó kötelezettségeit. Az alkusz a hatályos jogszabályok, törvények alapján köteles elégséges ajánlatot bekérni és azokat teljes alapossággal kielemezve átadni ügyfelének, illetve javaslatot tenni, hogy melyik ajánlatot és milyen szempontok alapján javasol ügyfelének, de természetesen a végleges döntés, a kiválasztás, vagy minden ajánlat elutasítása a megbízó feladata és egyben lehetősége is.
A biztosítási alkuszok felügyelettét ellátó MNB rendszeresen ellenőrzi, hogy az alkuszok ügyfeleik számára elégséges mennyiségű ajánlatot kértek-e be, és az összehasonlító elemzés nem csak a díjazásra, hanem komplexen, az ajánlat minden egyes elemére vonatkozóan kitért-e, az ügyfél érdekeit, érdekein belül az ögyfél által kijelölt priorítások mentén történt- e a javaslattétel a legjobb ajánlat kiválasztására. Ebből adódóan az összehasonlító elemzéseinket oly módon tároljuk, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, és az MNB részére átadjuk célvizsgálat, felkérés esetén.

Eddigi tapasztalataim alapján sajnos sokszor az ügyfél nem tudja, hogy a biztosításit alkusz vagy függő illetve többes ügynök végzi-e. Kérem minden esetben győződjön meg róla, hogy az Ön biztosításai tekintetében eljáró személynek mi a státusza.

Ki a Függő ügynök (biztosítási tanácsadó)
A függő ügynök (biztosítási tanácsadó) egy adott biztosító (jelen esetben hitelbiztosító) embere, akinek a feladata, hogy eladja az adott bank termékeit. Dolgozhat alkalmazottként, vagy jutalékos rendszerben, teljesen mindegy, a keze meg van kötve. Nagy valószínűsggel nem vagy nem kellő alapossággal ért a más a hitelbiztosítási piacon található termékhez, csak a saját termékeit ismeri, de ha még kellő alaposságal és szakértelemmel is rendlkezne más hitelbiztosítól termékei, moduljai vonatkozásában, akkor sem lenne érdekében mást ajánlani. Ha bemegyünk a Mádia Marktba, hogy egy számunkra leginkább megfelelő TV-t vásároljunk, akkor ne lepődjünk meg, ha nem fognak egy a Euronics hálózatában kapható TV-t ajánlani... :-) Ez persze természetes, de kérdés, hogy számunkra is a legjobb megoldást jelenti-e. És egy TV vásárlás és annak paraméterenél sokkal bonyolultabb, összetettebb egy hitalbiztosítási kötvény, így sokkal inkább rá vagyunk szorulva, egy szakértő alkusz segítségére, mint a műszaki áruházban egy "függetlennek látszó függő eladó" tanácsaira.

Felelősségteljes döntéshez ezért célszerű több szolgáltató termékét összehasonlítani, és ELOLVASNI A FELTÉTELEKET, és annak bonyolultsága, komplexítása és apróbetűs részei miatt igénybe venni egy nagy gyakorlattal rendelkező és szakmai tapasztalattal bíró ALKUSZ segítségét igénybe venni.

Ki a Többes ügynök (biztosítási tanácsadó)
A többes ügynök attól többes ügynök, hogy több Biztosító (jelen esetben hitelbiztosító) megbízásából közvetíthet ügyleteket, de ettől még továbbra a Biztosítókat, azok érdekeit képviseli, csak egyszerre több Biztosítóét. Jobb megoldás, mint a függő ügynök, de nem az Ön számára legjobb megoldás, mert nem Önt képviseli, csak Önnek közvetít ki ajánlatokat, a kötvény aláírását követően semmilyen további konkrét segítségre nem fog tudni számítani.
Az Ön érdekeit, a törvényben leírtaknak megfelelően maximálisan csak az ALKUSZ tudja képviselni.

A Hitelbiztosítás a biztosítási piacon belül egy rendkívül speciális, sajátos, mondhatni egyedi szakmai hozzáértés és sokéves tapasztalatot feltétező biztosítási forma, így viszonylag kevés olyan szakamber dolgozik ezen a piacon, aki ezeknek meg tud felelni.Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt is kimerem jelenteni, hogy ilyen szakértővel nem minden alkusz cég rendelkezik, így az ügyfelek sok esetben kénytelenek erre a tevékenységre ennek megfelelő alkuszt keresni, függetlenül attól, hogy esetleg pl. vagyon, felelősség vagy gépjűrműbiztosításaikat alkuszon keresztül végzik.
Az Ensure Kft abban a szerencsés helyzetben van, hogy több olyan kollégával is dolgozik, akik évek óta foglalkoznak nagy számban hitelbiztosítással, illetve ebből adódóan jelentős számú hitelbiztosítási kötvényt gondozunk.
Forduljon szakértő alkuszhoz hitelbiztosítási szükséglet vagy akár csak érdeklődés esetén, forduljon bizalommal az Ensure Kft-hez, legyen Ön, az Ön cége is ügyfelem. (Rólam és hitelbiztosítási tapasztalatomról a ITT olvashat részletesebben.)

Köszönjük érdeklődését és megtisztelő bizalmát !
Vissza a tartalomhoz